Hồ Biểu Chánh –
Người mở đường cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại

Mục lục

Lời nói đầu                                                               

Lời giới thiệu trang web

Phần 1

 • Mấy suy nghĩ về nhà văn Hồ Biểu Chánh-
  Nguyễn Văn Y.     
 • Một vài cảm nghĩ, nhân đọc lại tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh
  Trần Hữu Tá. 
 • Hồ Biểu Chánh, cây cầu nối liền những giá trị cổ truyền với con người hiện đại
  Hoài Anh.                                                                                       
 • Hồ Biểu Chánh (Hồ Văn Trung)
  Vũ Ngọc Phan.        
 • Những khuynh hướng tiểu thuyết trước 1930 và những
  mầm mống đầu tiên của một nền tiểu thuyết mới -
  Phan Cự Ðệ.   
 • Hồ Biểu Chánh (1885-1958)
  Thanh Lãng.       
 • Tiểu thuyết xuất hiện tại Nam Kỳ
   John Schaffer - Thế Uyên.              
 • Về Hồ Biểu Chánh
  Bằng Giang.    
 • Con đường đến với tiểu thuyết hiện đại của hai nhà văn tiên phong Nam bộ
  Võ Văn Nhơn  
 • Ý hướng chủ yếu trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh
  Nguyễn Khuê.        
 • Hồ Biểu Chánh với tiến trình tiểu thuyết VN hiện đại
  Nguyễn Q Thắng.       
 • Les Mirérables của  Victor Hugo và Ngọn Cỏ Gió Ðùa của Hồ Biểu Chánh
  Nguyễn Văn Trung.                                                                          
 • Vấn đề hiện thực trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh
  Huỳnh Thị Lan Phương.       
 • Xã hội văn hóa Việt Nam trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh
  Nguyễn Thanh Liêm.       
 • Hồ Biểu Chánh với Ðại Việt tạp chí và Nam Kỳ tuần báo
  Nguyễn Khuê.        
 • Ðọc Tiểu Thuyết „AI LÀM ÐƯỢC“ của Hồ Biểu Chánh
  Nguyễn Thanh Liêm.       
 • Một vài suy nghĩ về ngôn ngữ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh
  Cù Ðình Tú
 • Ngôn-ngữ của tiểu-thuyết Hồ Biểu-Chánh
  Nguyễn Vy-Khanh.       
 • Hội thảo khoa học về Hồ Biểu Chánh
  Hoài Anh.  
 • Giá trị tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh và địa vị tác giả trong văn học sử  
  Nguyễn Khuê.                                                                                   

  Phần 2

§         Tác phẩm của HBC sắp theo thời gian        

§         Tác phẩm của HBC sắp theo mẫu tự                  

§         Một số từ ngữ dùng trong các tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh.                                            

 

Nhà xuất bản Văn Nghệ , 2006, giá bán 60.000 VNÐ