HỒ BIỂU CHÁNH
.
COM

TIỂU THUYẾT

 
Cười Gượng
Hồ Biểu Chánh,, Septembre 1935

.

“Cười gượng” được đánh máy lại theo bản in lần tái bản 1988 của nhà xuất bản tổng hợp Tiền Giang do Phạm Văn Ngộ biên tập. Trong truyện nầy, nhiều từ đã bị sửa đổi không đúng như cách dùng chữ của nhà văn Hồ Biểu Chánh, thí dụ địa danh Bạc-Liêu được đổi thành Bắc-Liêu hay các từ ngữ kết âm rất thông dụng ở miền Nam như bả, ảnh, cổ, ở trển, ở bển … mà Hồ Biểu Chánh sử dụng trong tiểu thuyết của ông đã bị sửa lại thành bà (trang 3) hay trên (trang 6) làm cho câu văn trong truyện trở thành tối nghĩa. Tuy nhiên, vì thiếu bản gốc nên chúng tôi vẫn giữ nguyên văn bản in năm 1988 của nxb tổng hợp Tiền Giang.

 BBT  Hobieuchanh.com