>

Chương một
Chương hai
Chương ba
Chương bốn
Chương năm

Toàn bộ dạng PDF

Từ Hôn

Hồ Biểu Chánh

Trong „Từ hôn“ tác giả đã dùng kỹ thuật đối thoại, lối viết được xem là tân tiến của thời đó, để diễn tả 3 mẫu người lập dị - mà họ gọi là “chủ nghĩa” –: Châu Tất Ðắc với thuyết “bất cần lao”, Lê Võ Lộ theo gương Lão Tử đặt ra thuyết “vô khả vô bất khả”, Nguyễn Tự Cao lấy tên mình lập ra phái “tự cao”
Cốt chuyện quanh quẩn việc cô giám đốc trường nữ công là Cẩm Hương bắt cá với Tất Ðắc sẽ làm mối để anh ta cưới được con gái của một bà Phủ là Bạch Yến với một số tiền đánh cuộc là 2000 đồng.

Cô Yến và bà Phủ thuận ý. Lý do đưa đến từ hôn thật bất ngờ.
Kết quả ra sao mời bạn đọc tiếp. ..Từ hôn


| trang đầu | đầu trang | tiểu thuyết | 01 02 03 04 05