Tác phẩm theo Nguyễn Q. Thắng

Tác phẩm Hồ Biểu Chánh,
theo thứ tự thời gian
Tác phẩm Hồ Biểu Chánh,
theo Nguyễn Q. Thắng
Tác phẩm Hồ Biểu Chánh,
theo Nguyễn Khuê
Zurück

1. Dịch thuật:
Tân soạn cổ tích (cổ văn Trung Quốc, Sài Gòn,1910
)
Lửa ngún thình lình (dịch tiếng Pháp, SG, 1922)

2. Thơ:
U tình lục (Sài Gòn – 1910)
Vậy mới phải (Long Xuyên – 1913)
Biểu Chánh thi văn (Tập i,ii, iii bản thảo)

3. Tùy bút Phê bình:
Chưởng Hậu quân Võ Tánh (Sài Gòn – 1926)
Chánh trị giáo dục (Gò Công – 1948)
Tùy bút thời đàm (Gò Công – 1948)

4. Hồi ký
Ký ức cuộc đi Bắc Kỳ (1941)
Mấy ngày ở Bến Súc (1944)
Ðời của tôi
1. Về quan trường
2. Về Văn nghệ
3. Về phong trào cách mạng
Một thiên ký ức: Nam Kỳ cộng hòa tự trị (Gò Công – 1948)
Tâm hồn tôi (Gò Công – 1949)
Nhàn trung tạp kỷ (tập i, ii, iii Gò Công – 1949)

5. Tuồng hát:
Hài kịch: - Tình anh em (Sài Gòn – 1922)
Toại chí bình sinh (Sài Gòn – 1922)
Ðại nghĩa diệt thân (Bến Súc – 1945)
Hát bội: - Thanh Lệ kì(ỳ) duyên (Sài Gòn 1926 – 1941)
Công chúa kén chồng (Bình Xuân – 1945)
Xả sanh thủ nghĩa (Bình Xuân – 1945)
Trương Công Định qui thần (Bình Xuân – 1945)
Cải lương:
Hai khối tình (Sài Gòn – 1943)
Nguyệt Nga cống Hồ (Sài Gòn – 1943)
Vì nước vì dân (Gò Công - 1947)

6. Đoản thiên:
Chị Hai tôi (Vĩnh Hội – 1944)
Thầy Trung trúng số (Vĩnh Hội – 1944)
Ngập ngừng (Vĩnh Hội )
Một đóa hoa rừng (Vĩnh Hội – 1944)
Hai Thà cưới vợ (Vĩnh Hội)
Lòng dạ đàn bà (Sài Gòn – 1955)

7. Truyện vắn:
Chuyện trào phúng, tập i, ii (Sài Gòn – 1935)
Chuyện lạ trên rừng (Bến Súc – 1945)
Truyền kỳ lục (Gò Công – 1948)

8. Biên khảo:
Pétain cách ngôn Á đông triết lý hiệp giải (Sài Gòn – 1942)
Gia Long khai quốc văn thần (Sài Gòn – 1944)
Gia Định Tổng trấn (Sài Gòn)
Chấn hưng văn học Việt Nam (Sài Gòn – 1944)
Trung Hoa tiểu thuyết lược khảo (Sài Gòn – 1944)
Ðông Châu liệt quốc chí bình nghị (Bến Súc – 1945)
Tu dưỡng chỉ nam (Bến Súc – 1945)
Pháp quốc tiểu thuyết lược khảo (Bình Xuân – 1945)
Một lằn chánh khí: Văn Thiên Tường (BX 1945)
Nhơn quần tấn hóa sử lược (Gò Công – 1947)
Âu Mỹ cách mạng sử (Gò Công – 1948)
Việt ngữ bổn nguyên (Gò Công – 1948)
Thành ngữ tạp lục (Gò Công – 1948)
Phật tử tu tri (Gò Công)
Nho học danh thơ (Gò Công)
Thiền môn chư Phật (Gò Công – 1949)
Ðịa dư đại cương (Gò Công)
Hoàng cầu thông chí (Gò Công )
Phật giáo cảm hóa Trung Hoa (1950)
Phật giáo Việt Nam (1950)
Trung Hoa cao sĩ, ẩn sĩ, xứ sĩ (1951)
Nho giáo tinh thần (1951)

9. Tiểu thuyết (thứ tự theo năm xuất bản)

 1. Ai làm được (Cà Mau 1912)
 2. Chúa tàu Kim Qui (Sài Gòn 1923)
 3. Cay đắng mùi đời (Sài Gòn 1923
 4. Tình mộng (Sài Gòn – 1923)
 5. Một chữ tình (Sài Gòn – 1923)
 6. Nam cực tinh huy (Sài Gòn – 1924)
 7. Nhơn tình ấm lạnh (Sài Gòn – 1925)
 8. Tiền bạc, bạc tiền (Sài Gòn – 1925)
 9. Thầy Thông ngôn (Sài Gòn – 1926)
 10. Ngọn cỏ gió đùa (Sài Gòn – 1926)
 11. Chút phận linh đinh (Càn Long –1928)
 12. Kẻ làm người chịu (Càn Long – 1928)
 13. Vì nghĩa vì tình (Càn Long – 1929)
 14. Cha con nghĩa nặng (Càn Long- 1929)
 15. Khóc thầm (Càn Long – 1929)
 16. Nặng gạnh cang thường (Càn Long-1930)
 17. Con nhà nghèo (Càn Long – 1930)
 18. Con nhà giàu (Càn Long – 1931)
 19. Ở theo thời (Sài Gòn – 1935)
 20. Ông Cử (Sài Gòn – 1935)
 21. Một đời tài sắc (Sài Gòn – 1935)
 22. Cười gượng (Sài Gòn – 1935)
 23. Dây oan (Sài Gòn –1935)
 24. Thiệt giả, giả thiệt (Sài Gòn – 1935)
 25. Nợ đời (Vĩnh Hội – 1936)
 26. Đoá hoa tàn (Vĩnh Hội – 1936)
 27. Lạc đường ( Vĩnh Hội – 1937)
 28. Từ hôn (Vĩnh Hội – 1937)
 29. Tân Phong nữ sĩ (Vĩnh Hội – 1937)
 30. Lời thề trước miễu (Vĩnh Hội – 1938)
 31. Tại tôi (Vĩnh Hội – 1938)
 32. Bỏ chồng (Vĩnh Hội – 1938)
 33. Bỏ vợ (Vĩnh Hội – 1938)
 34. Ý và tình (Vĩnh Hội – 1938 – 1942)
 35. Người thất chí (Vĩnh Hội –1938)
 36. Tìm đường (Vĩnh Hội – 1939)
 37. Hai khối tình (Vĩnh Hội – 1939)
 38. Đoạn tình (Vĩnh Hội –1940)
 39. Ái tình miếu (Vĩnh Hội – 1941)
 40. Cư Kính (Vĩnh Hội – 1941)
 41. Mẹ ghẻ con ghẻ (Vĩnh Hội – 1943)
 42. Bức thơ hối hận (Gò Công – 1953)
 43. Trọn nghĩa vẹn tình (Gò Công – 1953)
 44. Nặng bầu ân oán (Gò Công – 1954)
 45. Đỗ Nương Nương báo oán (SG 1954)
 46. Hai chồng (Sài Gòn – 1955)
 47. Hai vợ (Sài Gòn – 1955)
 48. Lá rụng hoa rơi (Sài Gòn – 1955)
 49. Tơ hồng vương vấn (1955)
 50. Đại nghĩa diệt thân (Sài Gòn – 1955)
 51. Trả nợ cho cha (Sài Gòn – 1956)
 52. Những điều nghe thấy (Sài Gòn – 1956)
 53. Ông Cả Bình Lạc (Sài Gòn – 1956)
 54. Một duyên hai nợ(Sài Gòn – 1956)
 55. Vợ già chồng trẻ (Phú Nhuận – 1957)
 56. Trong đám cỏ hoang (Phú Nhuận – 1957)
 57. Hạnh phúc lối nào (Phú Nhuận – 1957)
 58. Sống thác với tình (Phú Nhuận – 1957)
 59. Nợ tình (Phú Nhuận – 1957)
 60. Đón gió mới, nhắc chuyện xưa (Phú Nhuận – 1957)
 61. Nợ trái oan (Phú Nhuận – 1957)
 62. Chị Đào, Chị Lý (Phú Nhuận – 1957)
 63. Tắt lửa lòng (Phú Nhuận – 1957)
 64. Lẫy lừng hào khí (Phú Nhuận – 1958)
 65. Người vợ hiền (?)

(NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA – TT, 1999 NGUYỄN Q.THẮNG)