Chương một
Chương hai
Chương ba
Chương bốn
Chương năm
Chương sáu
Chương bảy
Chương tám
Chương chín

Toàn bộ với dạng PDF

Ở Theo Thời

Chuyện kể về một thầy giáo trẻ, tên Hà Tấn Phát, vừa mới ra trường, được đưa xuống một làng quê dạy học. Thầy giáo Phát sống rất đạo đức và làm việc với lương tâm của một giáo chức: chăm chỉ, siêng năng, không bài bạc, không điếm đàng… Lối sống nầy của thầy đã khiến cho nhiều đồng nghiệp ngày càng khó chịu và xa lánh dần. Vì muốn giúp một người bạn nên thầy giáo Phát nhận tạm làm chủ một gia tài với kết quả là cả hai đều bị ra tòa và thầy Phát mất luôn chỗ làm…
Một sự giằng co giữa đạo đức, lễ giáo và nếp sống đua chen, lường gạt trong xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc đã được Hồ Biểu Chánh diễn tã rất sống động và hấp dẫn. Kết quả cuối cùng ra sao trong cuộc đấu tranh này, những gì sẽ xảy ra nữa cho thầy giáo Phát....

Mời bạn đọc


| trang đầu | đầu trang | tiểu thuyết | Chương: 01 02 03 04 05 06 07 08 09