Chú thích H

A  B  C D  EG  H  IK  L  M  N  OQ  RS  T  UV XY Chú Thich PDF

hạ

từ Hán Việt 賀: quà mừng

hà rầm

liên tục, không dứt

hai khoa

ở đây: tú tài phần I và phần II

hàm ếch

rộng và chè bè giống hàm con ếch (giày hàm ếch)

hàng “bom bay”

một loại vải tốt, vải cao cấp sản xuất tại Bombay, Ấn Ðộ

hàng ba

phần trước nhà, dưới mái nhưng không có vách, gồm khu giữa hàng cột thứ hai (hàng hai) và hàng cột thứ ba (hàng ba). Hàng ba thuộc kiến trúc của người giàu có ở miệt vườn, là nơi thường được chủ nhà đem bàn ghế ra ngồi hứng gió. Trên hàng ba có để một lu nước để người đi đường, khi nắng gắt ghé uống nước, hoặc khi mưa to ghé tránh mưa. (Bốn biển là nhà.)

hằng sản

của có thật

hoa chi tử

bông dành dành, hoa trà

hòa hưỡn

chậm rải và khoan thai

hoa ly

hoa ly, va ly tiếng Pháp valise: rương hành lý có quai xách

hoa ngâu

Ngâu: loại cây cùng họ với xoan, lá nhỏ, hoa lấm tấm từng chùm, có hương thơm, thường dùng để ướp trà

hoành

bức hoành phi, bức hoàng phi

hoát

buông tha, biến dạng vì bị lực tác động quá cao: lưỡi câu hoát

hộc hồng

hai giống ngỗng trời, có khả năng bay cao và xa. Ý sánh với người có chí lớn, xem chữ yến tước.

hỏi đon hỏi ren

hỏi tọc mạch, điều tra.

hỏi phăng

hỏi tới, đào sâu

hổm nay

từ hôm ấy tới nay

hờm sẵn

chuẩn bị sẵn

hôn

không

hốt tốc

hấp tấp

hơ hải

hốt hoảng, vẻ mặt khủng khiếp

hườm hườm

bắt đầu đổi màu: sắp chín

huỡn

chậm, tạm đình lại, không gắp

huỡn bước

đi chầm chậm, chậm bước

huờn công

trả công

huyền

vòng đeo tay màu đen

huyền giồi

trau giồi (tô khéo léo) màu đen: ý nói chãi tóc thật công phu