Hồ Biểu Chánh


Tác phẩm văn học:

64 tiểu thuyết,

12 tập truyện ngắn và truyện kể,

2 truyện dịch,

12 tác phẩm hài kịch và ca kịch,

5 tập thơ và truyện thơ,

8 tập ký,

28 tập khảo cứu-phê bình.

Ngòai ra, còn có nhiều bài diễn thuyết.An Tất Viên, nơi an nghỉ cuối của Hổ Biểu Chánh


Trang web hobieuchanh.com được thành lập nhằm để phổ biến các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh cho các bạn yêu văn học, vì vậy chúng tôi hoan nghinh việc phổ biến tiếp. Tuy nhiên khi bạn lấy tài liệu trên trang nầy để phổ biến sang các trang WEB khác hay với bất cứ một hình thức nào, xin các bạn nhớ ghi thêm nguồn của nó hobieuchanh.com.

Nhóm chủ trương


Bài viết về nhà văn Hồ Biểu Chánh (=> Theo thứ tự thời gian)

 

 Bằng Giang

Về Hồ Biểu Chánh

Kindl PDF

 Báo SGGP

Nhà văn đi đầu phản ảnh hiện thực xã hội thực dân phong kiến

Kindl  

 Bùi Trân Phượng

Xao động và miễn cưỡng: tháo cái nút chặn

   

 Cát Vũ

Nhóm phim Hồ Biểu Chánh

   

 Cù Ðình Tú

Một vài suy nghĩ về ngôn ngữ tiểu thuyết HỒ BIỂU CHÁNH

   

 Đinh Trí Dũng 

Tử những ảnh hưởng của thể loại truyện nôm đến những cách tân theo hướng hiên đại của tiểu thuyến HỒ BIỂU CHÁNH ở thời kỳ đầu.

   

 Ðoàn Lê Giang

Văn học quốc ngữ Nam bộ từ cuối thế kỷ XIX đến 1945 - Thành tựu và triển vọng nghiên cứu.

   

 Hồ Ngọc Xum

Phim hay không cần diễn viên nổi tiếng

   

 Hoài Anh
Nguyễn Tý

HỒ BIỂU CHÁNH, cây cầu nối những giá trị cổ truyền với con người hiện đại.

   

 Hoài Anh -

Hội thảo khoa học về Hồ Biểu Chánh

   
   
Hoàng Nhân

Đối chiếu chuyện "VÔ GIA ĐÌNH" của HECTOR MALOT và "CAY ĐẮNG MÙI ĐỜI" của HỒ BIÊU CHÁNH

   
Hoàng Nhân

LES MISÉRABLES của VICTOR HUGO và NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA của HỒ BIỂU CHÁNH

   

 Huỳnh Ái Tông

Các công trình Văn học quốc ngữ miền Nam: tiểu thuyết

   

 Huỳnh Ái Tông

Các công trình văn học quốc ngữ miền Nam: Báo chí

   

 Huỳnh Phan Anh

Ghi nhận về Hồ Biểu Chánh.

   

 Huỳnh Thị Lan Phương

Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Hồ Biểu Chánh

  PDF

 Huỳnh Thị Lan Phương

Tính giao thời trong Văn học Việt Nam

  PDF

 Huỳnh Thị Lan Phương

Cuộc sống ở nông thôn Nam bộ trong một số tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh.

  PDF

 Huỳnh Thị Lan Phương

Đời sống văn hoá ở nông thôn Nam bộ trong một số tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh

  PDF

 Huỳnh Thị Lan Phương

Cái nhìn của  HỒ BIỂU CHÁNH về người nông dân Nam bộ.

  PDF

 Huỳnh Thị Lan Phương

Tính cách người nông dân Nam bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh.

  PDF

 Huỳnh Thị Lan Phương

Vài suy nghĩ về chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, đặt trong mối quan hệ đến việc dạy và học môn văn học Việt Nam giai đoạn 1900 - 1930 ở đại học.         

  PDF

 Huỳnh Thị Lan Phương
 Nguyễn Văn Nở

Cảm hứng thế sự - Ðiểm gặp gỡ và khác biệt giữa tiểu thuyết HỒ BIỂU CHÁNH với tiểu thuyêt miền bắc giai đoạn 1900 –1930.

  PDF

 Huỳnh Thị Lan Phương
 Nguyễn Văn Nở

Vài nét về phong cách ngôn ngữ tiểu thuyết HBC

  PDF

 Huỳnh Thị Lan Phương.

Sự thừa kế và đổi mới quan niệm về con người trong tiểu thuyết HỒ BIỂU CHÁNH

  PDF

Huỳnh Thị Lan Phương
 Nguyễn Văn Nở

Thân phận người nông dân Nam bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

  PDF 

 Lâm Văn Bé

Người Nam Kỳ

   
Lê Ngọc Trà

Văn học và đạo đức

   

 Lê Trường Xuân

Sách tham khảo về Hồ Biểu Chánh  

   

 Người Lao Ðộng

Thành Hoàng về duyên nợ Hồ Biểu Chánh

   

 Người Lao Ðộng

Ðưa tác phẩm của Hồ Biểu Chánh lên phim

   

 Người Lao Ðộng

Cay Đắng Mùi Đời.

   

 Nguyễn Hữu Chi

Lời tựa tiểu thuyết “Tiền bạc bạc tiền

   

 Nguyễn Khuê

Ý Hướng chủ yếu trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh.

   

 Nguyễn Q Thắng

HỒ BIỂU CHÁNH với tiến trình tiểu thuyêt hiện đại Việt Nam.

   

 Nguyễn Thanh Liêm

Xã hội Văn hóa Việt Nam trong tiểu thuyết của HBC

   

 Nguyễn Thanh Liêm

Ðọc Tiểu Thuyết „Ai Làm Ðược" của HBC

   

 Nguyễn Trác

Hồ Biểu Chánh

   

 Nguyễn Văn Trung

Truyện „Thầy Lazarô Phiền“. Nhìn lại vấn đề viết tiểu thuyết theo lối Tây phương.

   

 Nguyễn Văn Trung

Về các thể loại viết bằng chữ quốc ngữ vào cuối thế kỳ XIX - đầu thế kỷ XX ở Việt Nam

   

 Nguyễn Văn Trung

Ảnh hưởng của một số tiểu thuyết gia Pháp với tác giả Việt Nam

   

 Nguyễn Văn Trung

Les Misérables của Victor Hugo và Ngọn cỏ gió đùa .

   

 Nguyễn Văn Trung

Ðối chiếu chuyện „Vô Gia Ðình"  của Hector Malot và  „Cay Ðắng Mùi Ðời" của Hồ Biểu Chánh.

   

 Nguyễn Văn Y

Mấy suy nghĩ về Hồ Biểu Chánh

   

 Nguyễn Vy Khanh

Thế kỷ của tiểu thuyết

   

 Nguyễn Vy Khanh

Miền Nam đạo lý

   

 Nguyễn Vy-Khanh.

Ngôn-ngữ của tiểu-thuyết Hồ Biểu-Chánh

   

 Phạm Ngọc Lan -

HỒ  BIỂU CHÁNH  và tiểu thuyết  "Tiền bạc bạc tiền".

   

 Phạm Thế Ngũ

Tiểu thuyết Miền Nam

   

 Phan Cự Ðệ

Những khuynh hướngtiểu thuyết trớc 1930 và những mầm mống đầu tiên của một nền tiểu thuyết mới.

   
Phan Quan Thông Khảo sát các đơn vị thành ngữ trong một số tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh    

Phan Thanh Sắc

Gò Công trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh

   

 Schaffer và Thế Uyên

Tiểu thuyết xuất hiện ở Nam kỳ

   

 Thanh Lãng

Hồ Biểu Chánh

   

 Thụy Khuê.

Hồ Biểu Chánh (1885-1958), nhà văn tiên phong xây dựng nền tiểu thuyết  hiện đại Việt Nam

   

 Trà Thị Lam Vân

Nghệ thuật kết cấu trong tiểu thuyết HỒ BIỂU CHÁNH

   

 Trần Bạch Ðằng

Ðọc lại các tác phẩm của Hồ Biểu Chánh

   

 Trần Hữu Tá

Một vài cảm nghĩ , nhân đọc lại tiểu thuyết của Hổ Biểu Chánh

   

 Trần Khánh Trung

Việt Trinh – Mỹ Uyên cùng gánh “Nợ đời” .

   

Trần Thị Phương Phương

Người thất chí của Hồ Biểu Chánh – một hiện tượng phóng tác, nhìn từ quan điểm loại hình lịch sử

   

 Trần Vĩnh An

Sài Gòn xưa dưới ngòi bút của Hồ Biểu Chánh.

   

 Trang Quan Sen

Hồ Biểu Chánh, người mở đường cho tiểu thuyết hiện đại Việt Nam, vừa đúng 120 tuổi .

   

 Tuổi trẻ - Online

Ngổn ngang sách trên mạng

   

 V.T. - Vietnamnet

Truyện của Hồ Biểu Chánh được mùa lên phim.

   

 Vân Trinh
 (nguoivienxu)

Hồ Biểu Chánh - Nhà văn Nam bộ

   

 Vinh Lan

Chủ quan?

   

 Vĩnh Vân

120 năm ngày sinh HỒ BIỂU CHÁNH 01.10.1885-2005. Hồ Biểu Chánh: ngòi bút Nam bộ tinh tế

   

 Võ Văn Nhơn

Con đường đến với tiểu thuyết hiện đại của hai nha văn tiên phong Nam bộ.

   

 Vũ Ngọc Phan

HỒ BIỂU CHÁNH (Hồ Văn Trung)

   

 Xuân Viên

Cay đắng mùi đời” – câu chuyện đề cao lòng nhân nghĩa.

   

 Vũ Ngọc Phan

HỒ BIỂU CHÁNH (Hồ Văn Trung)

   

 Xuân Viên

Cay đắng mùi đời” – câu chuyện đề cao lòng nhân nghĩa.